February 27, 2007

(63) Ma Cô già

(Tết đến lần này là Tết thứ hai, NCK lại trả lời bậy bạ trên báo CS.
Bài thơ lấy theo ý thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên)

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy Ma Cô già
Bầy sao vàng cờ đỏ
Bên phố đông nguời qua

Bao nhiêu người điên tiết
Muốn đá đít bợp tai
Vì thúi bẩn tuôn ra
Như động mồ động mả

Rồi mỗi năm mỗi vắng
Người thuê mối nay đâu
Cờ đỏ lòe trong mắt
Sao vàng nhạt trí lu

Ma Cô vẫn ngồi đấy
Qua đường ai cũng lơ
Sao vàng rơi trên giấy
Ngoài đường mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Chẳng thấy Ma Cô xưa
U hồn tăm tối ấy
Địa ngục liếm phân thừa

THIẾT TRƯỢNG – SƠN ĐÔNG
(Los Angeles, Xuân Ất Dậu 2005)

No comments: