January 30, 2007

(17) Sớ Táo Quân


Muôn tâu Thượng Đế
Thần người dưới thế
Nhưng thuộc nhà banh
Chiến Tranh Chính Trị
Hiện dịch chính thị
Trường ngự núi cao
Quốc Gia lao đao
Nửa đường đứt gánh
Trong lòng canh cánh
Ôm mối hận lòng
Ngày ngày ngóng trông
Sao về quê cũ
Thanh thỏa hằn thù
Dẹp tan lũ thú
Dựng lại quê hương
Đang hồi tan nát


oOo
Tuy rằng tản mác
Khắp bốn phương trời
Tình nghĩa khó rời
Trường Mẹ khôn nguôi
Nhớ lại cái thời
Xung phong đi lính
Học tính vài niên
Ra tưởng thành TIÊN
Thực hành phép luyện
NGỜ ĐÂU:
Cuộc đời nhiều chuyện
Đổi gió xoay chiều
Đánh trận như điên
Học hành bỏ xó !
Cái thân làm phó
Chẳng có quyền hành
Thắng - Xếp lên nhanh
Thua - Anh lãnh củ !
ÔI !
Cuộc đời quân vụ
Chiến Tranh mà Chính Trị
Có lắm cái hài bi
Âu cũng là số kiếp
Nhưng "tiếng" thì phát khiếp
Người đời họ chẳng biết
Lính ấy là lính chi ?
Lúc thì ở phòng nhì
Ma chay lại cũng thấy ?
Văn Nghệ diễn đó đây
Vẫn mấy thằng... "mặt mẹt" !
Những chỗ súng đì đẹt
Lội suối hoặc trèo rừng
Đuổi Cộng tận trong bưng
Cũng mấy đồ... "tiểu quỉ" !
THÀNH THỬ :
Việt Cộng là cốt khỉ
Nhuốm nặng óc hoài nghi
" Tụi này nòi chính trị
Nhốt kỹ bỏ tù đi
Biệt lập cho thật xa
Đáng đầy ở Sơn La
Lai Châu khu nước độc ! "
Thiếu điều dùng con mộc
Đóng sát trán lòi da
Để còn nhận từ xa
Kẻo mà chúng thoát được
Là lại khổ "bọn ta"
ĐẤY:
Những chuyện xót xa
Cho những bạn bên nhà
Thần không sao kể xiết
Cho phép thần chuyển tiếp
Đến công việc hiện thời
Hội ngụ nơi ngoại quốc
Đúng ra vẫn "cần thuốc"
Chữa cơn bệnh trầm kha
Một vài vị phe ta
Chơi "án binh bất động"
Mặc rát họng Hội gào !
BỞI LÝ RẰNG :
" Bận bịu cả vợ chồng
Tối ngày lo công chuyện
Giờ đâu mà họp hiếc
Anh em thực không tiếc
Có rảnh sẽ gặp sau. "
HOẶC:
" Lúc này tớ thường đau
Trong người không được khỏe
Mà Hội mình hơi tẻ
Chả nổi đám, nổi đình
Cứ thu mình rụt cổ
Cụt hứng bố mất rồi ! "
VÀ:
" Dính líu chỉ phiền thôi
Hội chẳng giúp gì tôi
Cớ sao tôi nuôi Hội ? "
ÔI !
Kính trình tâu Thượng Đế
Theo " tứ đại công khai "
Thần " giãi bài " (Giãi bày) hết trọi 
Đa số thật ca ngợi
Cơm nhà vác ngà voi
Niên liễm góp dài dài
Để tiếp hơi Hội sống
Điều anh em cảm động
Nhận nhiều thư bên nhà
Gửi qua lời khích lệ
Thần mong quĩ đừng tệ
Vẫn tiếp tục có quà
Tạm gửi người vắng mặt
oOo
Đến đây thần vắn tắt
Từ nãy chiếm nhiều giờ
Chư Thần cùng Thượng Đế
Hội không điều câu nệ
Hô hào đủ mọi nơi
Trong lời bức Thư Ngỏ
Mọi người nên bầy tỏ
Cảm nghĩ hoặc suy tư
Dù chỉ là bức thư
Đặng cùng nhau chia sẻ
Khiến ỨC TRAI muôn vẻ
Chẳng lẽ cứ ngồi không
Nhậu khật khùng chửi đổng ?
CHẬC !
Đến đây đầu thần rỗng
Chả biết tấu gì hơn
Kính Thượng Đế an khương
Thần chọn đường tẩu mã .

(TÁO DI TẢN ĐH/CTCT)

Tháng Chạp Mậu Thìn 1988
(Thiết Trượng tam sao thất bổn,
có gì khiếm khuyết,
năm hết Tết đến mong chư quân tử
bốn phương đại xá )


Ức Trai số 3 - Nội san Hội Ái Hữu
Cựu SVSQ ĐH/CTCT Đà Lạt
Xuân Kỷ Tỵ 1-1989

No comments: